31/05-02/06 - GASSHUKU ESTIVO DI KARATE-DO ad Anguillara Sabazia (Roma)

17.01.2020